Financiële analyse en consultancy

Onze Consultancy missies​

Wij voeren consultancy opdrachten uit voor financiële instellingen (holdingbedrijven, verzekeringsmaatschappijen en banken) en KMO’s.

Onze belangrijkste taken betreffen de waarderingen van markten, beurzen,  ondernemingen (beursgenoteerd of niet) eventueel voor hun wederverkoop, boekhoudkundige analyses, bedrijfsaudits, enz.

Wij zijn in staat om u alle nuttige beursinformatie (markt, sector, individuele onderneming), economische of financiële en dit op een zeer spoedige wijze te bezorgen.

Wij realiseren een “pakket op maat ” met recurrente opdrachten.

We nemen ook deel aan vergaderingen waar we een objectief en onafhankelijk advies geven over de financiële kwesties die ons worden voorgelegd.

Op specifiek verzoek maken we bedrijfswaarderingen (KMO’s) met het oog op transmissie of een verkoop en indien nodig, zoeken we aandeelhouders op verzoek van de bedrijven in het geval van minderheidsbelangen als meerderheidsbelangen.

Voorbeelden van behandelde onderwerpen

Analyse van een beursgenoteerde onderneming en de waardering ervan.

Analyse van specifieke gestructureerde producten.​

Analyse van een beurssector en de evaluatie ervan.​

Analyse en vergelijking van verschillende beleggingsfondsen.​

Analyse van een aandelenmarkt en de waardering ervan.​

Beursvooruitzichten van een specifieke markt of sector.​

Analyse van een obligatieportefeuille (risico, duratie en rendement).​

Waardering van een onderneming voor de transmissie en onderzoek van beleggers op verzoek van minderheids-of meerderheidsaandeelhouders.​

Financiële Analyse en Consultancy​